Certificering

Alle werkzaamheden die VersA Bodemadvies BV verricht worden uitgevoerd volgens de Beoordelingsrichtlijnen (BRL) die daarvoor van kracht zijn:

BRL 1000: Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

BRL 2000: Veldwerk voor milieuhygiŽnisch bodemonderzoek

BRL 6000: Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen

VersA Bodemadvies BV maakt gebruik van ISO-9001 gecertificeerde onderaannemers (veldwerkbureaus en laboratoria) die voor het betreffende project voldoen aan de benodigde certificeringen volgens bovengenoemde BRL'en dan wel Accreditatieschema (chemische analyses conform AS3000).
Indien vereist wordt met onderaannemers samengewerkt die klant- of projectspecifieke certificeringen in huis hebben.