VersA Bodemadvies BV kan u als bodem- en †stralingsdeskundige adviseren over:

  • het veilig en gezond verrichten van metingen met de XRF. Meestal bestaat dit uit een eerste uitgebreide voorlichting en een RisicoInventarisatie&-Evaluatie (RI&E);
  • het nut van de toepassing van XRF bij onderzoek naar specifieke metalen en te meten materialen (bodem, waterbodem, plastics, ander metaalbevattend materiaal);
  • de wijze van efficiŽnt (bodem)onderzoek en -saneringen met de XRF en de inschatting van tijd en kosten daarbij;
  • de beperkingen van de XRF als meetinstrument voor metalen;
  • eventuele specifieke calibraties voor het doel waarvoor de XRF ingezet wordt.