HUUR

Wettelijke eisen

Voor het in gebruik hebben van en het verrichten van metingen met de XRF is de werkgever conform de Kernenergiewet / Besluit Stralingsbescherming o.a. verplicht een deskundige in huis te hebben/nemen met een opleiding volgens (of vergelijkbaar met) niveau Stralingsdeskundige 5A. André Verstappen van VersA Bodemadvies BV is hiervoor gediplomeerd en kan in het kader van de verhuur deze taak/verplichting voor u vormgeven.

De ingebruikname van het toestel is door VersA Bodemadvies BV gemeld/geregistreerd bij het Agentschap. Het gebruik door een Klant dient separaat gemeld te wroden bij het Agentschap NL (3 weken van tevoren).

Huurovereenkomst

Ten behoeve van de huur van de XRF wordt een huurovereenkomst opgesteld. Huur is mogelijk per dag, werkweek, periode van 4 weken of langer.
Transport van de XRF over de weg is vrijgesteld van vergunningen. Indien de XRF in het buitenland toegepast wordt kan er sprake zijn van specifieke vergunningen van dat land.

Tijdens de huurperiode kan door ons ook een interne audit verzorgd worden waarbij nagegaan wordt er op een juiste wijze gewerkt wordt, rekening houdend met de betrouwbaarheid van metingen en met veiligheid en gezondheid.