Certificering

Certificering

Alle werkzaamheden die VersA Bodemadvies BV verricht worden uitgevoerd volgens de Beoordelingsrichtlijnen (BRL) die daarvoor van kracht zijn:

BRL 1000 – Monsterneming voor partijkeuringen

BRL 2000 – Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek

BRL 2100 – Mechanisch boren

BRL 6000 – Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg

BRL 7000 – Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

VersA Bodemadvies BV maakt gebruik van ISO-9001 gecertificeerde onderaannemers (veldwerkbureaus en laboratoria) die voor het betreffende project voldoen aan de benodigde certificeringen volgens bovengenoemde BRL’en dan wel Accreditatieschema (chemische analyses conform AS3000).
Indien vereist wordt met onderaannemers samengewerkt die klant- of projectspecifieke certificeringen in huis hebben.