Projecten

Projecten VersA Bodemadvies

Overheden:
 • Projectleider bodemsanering steunpunten provincie Noord-Brabant (2019-heden)
 • Projectleider uitvoering spoedlocaties provincie Noord-Brabant (2016-heden)
 • Bodemonderzoek, milieukundige begeleiding en directievoering verwijderen vml stortplaats Dopheidedreef te Bergeijk met asbest en zinkassen i.o.v. gemeente Bergeijk (2016-2017)
 • Opstellen saneringsplan en -bestek, en verzorgen milieukundige begeleiding asbestsanering Hustenweg 15 te ‘s-Hertogenbosch en Industriestraat 28 te Nuland i.o.v. gemeente ‘s-Hertogenbosch (2016-2018)
 • Opstellen saneringsplan VOCl-verontreiniging gemeente Midden-Limburg (2015)
 • Opstellen saneringsplan verontreiniging metalen-PAK-minerale olie i.k.v. reconstructie gemeente Midden-Limburg (2015)
 • Uitvoeren nader asbestonderzoek Tramkade 24 te ’s-Hertogenbosch, verzorgen BUS-melding, opstellen werkomschrijving sanering i.o.v. gemeente ’s-Hertogenbosch (2014-2015)
 • Ondersteunend projectleider Voorbereiding en Uitvoering bij Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK, 2007-2015)
 • Uitvoeren nader asbestonderzoek Engelsedijk te ’s-Hertogenbosch, verzorgen BUS-melding, opstellen werkomschrijving sanering/inrichting stortlocatie en milieukundige begeleiding i.o.v. gemeente ’s-Hertogenbosch (2013-2014)
 • Advisering toepassing XRF kwikonderzoek en –sanering locatie Amsterdam i.o.v. een adviesbureau (2013)
 • Advisering bodemsanering kleiduivenschietvereniging De Grensschutters te Luyksgestel i.o.v. gemeente Bergeijk (2011-2013)
 • XRF-onderzoek van volledig metalenpakket ter verificatie van laboratoriumanalyses Bodemkwaliteitskaart Rozenburg i.o.v. Gemeentewerken Rotterdam (2011-2012)
 • Afperkend onderzoek loodverontreiniging vml. schietterrein Defensie (2010)
 • Verzorgen aanbesteding en opstellen RAW-bestek verwerking ca. 20.000 m3 grond i.o.v. gemeente Sittard-Geleen (2010)
 • Projectleider verificatieonderzoek zinkaswegen bij ABdK (2009-2010)
 • Opstellen RAW-bestekken baggerwerken i.o.v. gemeente ‘s-Hertogenbosch (2007-2015)
Particulieren:
 • Voorbereiding en directievoering bodemsanering zinkassen en herinrichting meerdere locaties in de regio De Kempen (2013-heden)
 • Bodemonderzoeken incl. asbest i.k.v. koop-/verkoopsituaties 10-tallen locaties (2012-heden)
 • Advisering i.k.v. ruimtelijke ontwikkeling i.o.v. particulieren (2007-heden)
 • Verkennende bodemonderzoeken i.v.m. bouwvergunning conform NEN5740/NEN5707/NEN5897 (2007-heden)
Bedrijven:
 • Advisering infiltratie hemelwater op basis van dossier- en infiltratieonderzoeken in Limburg en Noord-Brabant (ten behoeve van Ruimtelijke onderbouwing bij bestemmingswijzigingen, 2014-heden)
 • Verhuur en advisering/voorlichting (als Stralingsdeskundige) toepassing XRF bij bodemonderzoek en sanering voor meer dan 40 adviesbureaus (2008-heden)
 • Uitvoeren bodem- en infiltratieonderzoek ikv bestemmingswijziging locatie Nederweert iov bedrijf (2012-2013)
 • Uitvoeren bodemonderzoek tbv Activiteitenbesluit i.o.v. een garagebedrijf te Ospel (2012)
 • Uitvoeren bodemonderzoek en opstellen saneringsplan ontwikkelingslocatie te Eijsden (2010)
 • Begeleiden bodemonderzoek, advisering sanering immobiele (zinkassen) en mobiele (olie) verontreiniging en subsidie-aanvraag locatie te Ospel i.k.v. Bedrijvenregeling (2010-heden)
 • Opstellen hergebruikplan voormalige stortplaats te Someren incl. subsidie-aanvraag (2009-2010)
 • Advisering en verzorgen meldingen/vergunningen aanpassing oevers Voedingskanaal Nederweert i.o.v. aannemer Krinkels BV (2007-2009)
 • Advisering mobiele verontreiniging (minerale olie) te Hapert i.v.m. verkoop
 • Verzorgen bodemonderzoek i.k.v. Regeling Ruimte voor Ruimte i.o.v. projectontwikkelaar
 • Advisering saneringsmogelijkheden mobiele en immobiele verontreiniging locatie Nederweert