Diensten

Landbodemonderzoek

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om bodemonderzoek te verrichten. Lees hier meer over landbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek

Voordat er bijvoorbeeld gebaggerd kan worden dient er een waterbodemonderzoek plaats te vinden om de verwerking en de hoeveelheid ervan na te gaan. Lees hier meer.

Bodemsanering

Saneren start met de juiste voorbereiding. Lees hier meer over bodemsanering.

Overige milieu gerelateerde onderzoeken

Lees hier waarvoor u nog meer bij ons terecht kunt.

Advisering inzet H-XRF en verhuur

Lees meer op deze pagina

NIEUW: Miscanthus duurzaam gewas

Olifantsgras kent vele mooie eigenschappen (waaronder opname CO2 en fijnstof) en toepassingen, en put de bodem niet uit. Lees hier meer.

ONZE DIENSTEN

Ervaringsprojecten

Projecten Versa

Certificering

VersA Bodemadvies BV maakt gebruik van ISO-9001 gecertificeerde onderaannemers (veldwerkbureaus, aannemers en laboratoria) die voor het betreffende project voldoen aan de benodigde certificeringen volgens naastgenoemde BRL’en dan wel Accreditatieschema (chemische analyses conform AS3000). Indien vereist wordt met onderaannemers samengewerkt die klant- of projectspecifieke certificeringen in huis hebben.

  • BRL 1000 - Monsterneming voor partijkeuringen
  • BRL 2000 - Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek
  • BRL 2100 – Mechanisch boren
  • BRL 6000 - Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg
  • BRL 7000 – Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

Andre Verstappen

VersA Bodemadvies BV is begin 2007 opgericht door ir. A.J.H. (André) Verstappen.

André heeft de volgende vooropleidingen afgerond:

  • Opleiding Cultuurtechniek, afstudeerrichting Bodembescherming en -sanering aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School (HBCS) te Velp, tegenwoordig Hogeschool Van Hall Larenstein;
  • Opleiding Bodem, Water en Atmosfeer, afstudeerrichting Bodemhygiëne en -verontreiniging aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen, tegenwoordig Wageningen University & Research (WUR).

Daarnaast is hij 12 jaar werkzaam geweest bij 2 adviesbureaus:

  • Ca. 7 jaar werkzaam als (senior) adviseur/projectleider bij De Straat Milieu-adviseurs te Delft (1995-2001);
  • Ruim 5 jaar werkzaam als senior adviseur Bodemonderzoek en -sanering bij CSO Adviesbureau te Maastricht (2001-2007).

Contact

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Stuur een mail naar : info@versa-bodemadvies.nl
Of bel: 06-11958380