Ervaringsprojecten

Ervaringsprojecten

2001-2007:
 • projectleider bodemonderzoek Natuurvriendelijke oevers stuwpand Grave en Getijdenmaas, Arcadis
 • projectleider bodemonderzoek en opstellen saneringsplannen Natuurvriendelijke oevers Keent, Rijkswaterstaat Limburg
 • asfalt- en funderingsonderzoek Traverse A2 Maastricht fase 1 en 2, Project-organisatie A2
 • projectleider opstellen bestekken voor ruim 100 locaties binnen de Kempen, ABdK
 • projectleider geotechnisch en hydrologisch onderzoek plan Meerhoven/Empel fase III en A/B te Empel, gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • omvangs- en kwaliteitsbepaling waterbodem Industriehaven Venlo, Rijkswaterstaat Limburg
 • projectleider opstellen bestek voor bodemsanering en bouwrijp maken, verzorgen aanbesteding en milieukundige begeleiding en directievoering plan Hemelberg te Asten, gemeente Asten
 • projectleider milieukundige begeleiding bodemsanering 1e en 2e fase Vinkenslag te Maastricht, gemeente Maastricht (BRL 6000, VKB 6001)
 • projectleider opstellen bestek voor bodemsanering, verzorgen milieukundige begeleiding en advisering directie Blokkenweg en Vlietdijk te Rosmalen, gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • projectleider opstellen diverse bestekken voor en verzorgen milieukundige begeleidingen bij baggerwerken binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch, afdeling BOR gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • directievoering reinigingsbestek 2e fase sanering Tungelroysebeek, waterschap Peel en Maasvallei
 • projectleider bodemonderzoek, V&G-plan (ontwerpfase), eisen depotvorming verhoging/-breding kades Gennep, Lateraal kanaal West, Venlo en Roermond, Rijkswaterstaat De Maaswerken
 • projectleider opstellen SP asbest- en zware metalen/PAK-verontreiniging directievoering en milieukundige begeleiding ‘plan Prinsenhoek’ te Hoensbroek, Jongen Bouwontwikkeling
 • directievoering en milieukundige begeleiding bodemsanering stortplaats Parallelweg te Swalmen, Rijkswaterstaat projectorganisatie Rijksweg A73-zuid/A74
 • uitvoeren NO en opstellen SO/SP VOCl-verontreiniging Maasboulevard te Venlo i.o.v. gemeente Venlo
1995 – 2001:
 • onderzoeken en saneringen Subat
 • (NA)VOS Noord-Brabant, NAVOS Utrecht, NAVOS Noord-Holland
 • complexe nadere bodemonderzoeken VOCl verontreinigingen Den Haag en Delft
 • raamcontract voor het uitvoeren van enkele tientallen oriĆ«nterende en verkennende bodemonderzoeken gemeente en provincie Utrecht
 • haalbaarheidsstudie toepassen vrijkomende materialen bij aanleg Hoge Snelheidslijn
 • onderzoek naar het effect van het bij de kleiduivenschietsport schieten met staal i.p.v. lood op de mobiliteit van lood bij verschillende grondsoorten i.o.v. het Ministerie van VROM
 • onderzoek naar de uitloging van zware metalen uit opgebracht bermmaaisel naar een kleiige ondergrond i.o.v. de provincie Zeeland.